Wanneer mag je wel en wanneer niet vergunningvrij bouwen?

27 juli 2023
verguningvrij bouwen - Blossom Architecture

Wanneer mag je wel en wanneer niet vergunningvrij bouwen?

27 juli 2023

Als je gaat bouwen, renoveren of verbouwen, is het altijd goed om je van te voren in de bouwregels te verdiepen. Het zou jammer zijn wanneer je achteraf alles weer moet weghalen omdat blijkt dat je tien centimeter verder hebt uitgebouwd dan is toegestaan. Het is ook belangrijk om te weten dat je, ongeacht of je wel of niet vergunningvrij bouwt, je altijd aan Bouwbesluit 2012 houdt, waarin voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu zijn vastgelegd.

(Ver)bouw bewust

Enkele voorbeelden van de landelijke regels: voor bouwwerken op het voorerf is altijd een vergunning nodig, en voor een hoekwoning ook voor bouwen op het zijerf. Wil je op je achtererf gaan bouwen, dan kan dat tot een bepaald percentage van het geheel vergunningvrij. Hou er rekening mee dat het achtererf niet helemaal volgebouwd mag worden. En: voor aanbouw gelden weer andere regels dan voor bijgebouwen.

Voor het plaatsen van een dakkapel aan voor- of zijkant van de woning heb je meestal een vergunning nodig. Voor het vergunningvrij plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren gelden ook allerlei regels. Zo moeten ze op een dak, evenwijdig aan dat dak en binnen het vlak van het dak worden geplaatst. En verdiep je eerst ook even in de regels voor je een erfafscheiding, zoals een schutting of een muur plaatst. Op Rijksoveroverheid.nl vind je informatie over vergunningvrij bouwen en verbouwen.

Landelijke en gemeentelijke regelgevingen

Soms is het lastig om je aan wet- en regelgeving te houden. De landelijke regels kunnen namelijk nogal verschillen van de gemeentelijke. Verdiep je dus in beide. Belangrijk om te weten: als je je aan de landelijke bouwregels houdt, zit je wat dat betreft goed. Wijk je af van de landelijke regels, dan kan je gemeente je de eigen regels opleggen. Een voorbeeld. Je hebt berekend dat je volgens de landelijke bouwregels vier meter vergunningvrij aan de achterkant van je huis in je eigen tuin mag uitbouwen. Overschrijd je die grens, dan kan de gemeente je met eigen regelgeving om de oren slaan, zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan. Daaruit kan zomaar blijken dat je maar twee meter uit mag bouwen.

Op omgevingsloket.nl is een handige tool te vinden, waarmee je globaal kunt checken of je wel of geen vergunning nodig hebt voor je bouwplannen: vergunningcheck.

En zo zijn er talloze landelijke en gemeentelijke regelgevingen, waarover we de komende tijd regelmatig zullen uitweiden in deze reeks blogs. Bij twijfel is het altijd goed om eerst met de gemeente te overleggen. Maar het beste is om een deskundig bureau in te schakelen. Blossom Architecture is deskundig en ontzorgt.

Delen op:

Email
LinkedIn
Facebook
Twitter