Projectleiders en ontwerpers

Duurzaamheid en circulariteit zit in ons DNA

Projectleiders en ontwerpers

Duurzaamheid en circulariteit zit in ons DNA

Architecten Maartje van den Berg en Leyla Godoy vormen sinds 2016 samen Blossom Architecture. Ze inspireren en versterken elkaar, en ze vullen elkaar aan. Ze hebben dezelfde stijl van ontwerpen, hetzelfde gevoel voor ethiek en circulariteit, en ook hun arbeidsethos komt overeen. Waar Maartje vaak aan de basis staat van nieuwe, altijd duurzame ideeën en ontwerpen, is Leyla juist degene die verfraait, perfectioneert en afmaakt. Dat maakt het een bijzonder waardevolle samenwerking.

Het portfolio van Blossom Architecture is breed en divers. De rode draad is altijd de wens om de wereld een stukje duurzamer, mooier en gelukkiger te maken.

Focus

duurzaamheid en circulariteit,
op basis van inzicht en ervaring

Werkveld

architectuur,
landschap en interieur

Stijl

fris en modern,
met ruimte voor licht, lucht en ruimte

Maartje van den Berg

De wereld beter, mooier, en efficiënter maken, dat is ons doel. Dat betekent dat we ons verdiepen in de mensen, de organisatie, het materiaal en de genius loci, de geest van de locatie: de omgeving, de geschiedenis en de uitstraling. Daarbij kijk ik naar aanwezige materialen die we kunnen hergebruiken. Altijd werken we circulair en duurzaam. Dat is onze passie."

Leyla Godoy

Bij architectuur gaat het niet om de ruimtes, maar om de mensen die de ruimtes gebruiken. We creëren ruimtes voor het woon-, werk- en verblijfplezier van mensen. Een plek waar men graag is en gebruik van maakt, een plek waar men zich goed voelt. Ik help ideeën vorm te geven op een technisch verantwoorde manier. Hoe complexer, hoe beter. Ingewikkeld is leuk!"

Architect en partner Maartje van den Berg is ontwerper en consultant op het gebied van circulaire economie.
Ze studeerde af bij Herman Hertzberger en is voorloper op het gebied van duurzame architectuur, landschap en interieur. Geregeld adviseert ze TNO en TU Delft bij hun wetenschappelijke onderzoeken naar circulariteit. Grote bouw- en interieurprojecten waarbij ze duurzaamheid tot in detail kan doorvoeren laten haar schitteren, evenals particuliere projecten waarbij ze iets ongewoons mag doen of een prestigieus ontwerp mag maken.

Architect en partner Leyla Godoy komt uit Venezuela, waar ze afstudeerde aan de Facultad de Arquitectura y Urbanismo van de UCV in Caracas. Daarvoor werkte ze al in de architectuur. Met een collega ontwierp en realiseerde ze verschillende woningprojecten. Het betroffen renovaties, uitbreidingen en nieuwbouw, waarbij naast het exterieur ook het interieur en het samenspel tussen beide een grote rol speelden. In 2011 verhuisde Leyla naar Ommen. Ze werkte bij een tweetal architectenbureaus (o.a. Kristinsson Architecten), waar ze haar kennis uitbreidde, onder andere op het vlak van de Nederlandse regelgeving.

We werken landelijk met een groot netwerk met andere vakinhoudelijke specialisten om de resultaten te optimaliseren.

ARCHITECTEN BIM MODELLEURS INTERIEURARCHITECTEN CONSTRUCTEURS

het team

Ward Asami

Assistent Ontwerper

Het is niet goed dat overal maar nieuw wordt gebouwd, terwijl er zoveel bestaande en soms half leegstaande gebouwen zijn, die op een goede manier een nieuwe toekomst kunnen hebben.

Casper Kwakkel

BIM tekenaar

“Efficiënt en snel aan alle soorten bouwkundige BIM modellen.”

Andrea Fuentes

Revit modelleur
Uitwerken van projecten in 3D in Revit

Pieter Hoogendoorn

Bouwkundig tekenaar

Verzorgt voor alle fase van het bouwtraject tekenwerk.

Sandra Vonk

Financiële administratie

Financieel Business Coach.

Jakob Udding

Constructeur

Vele jaren ervaring als constructeur, projectleider en vestigingsleider.

Elly Groenewold-Boskma

Secretaresse

Secretariële en management ondersteuning.