AVG verklaring

Voor Blossom Architecture staat uw belang te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij diensten en oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Hierbij gaan we van uw perspectief uit en proberen wij zo goed mogelijk in te spelen op uw wensen en belangen, gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om gegevens gevraagd die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of postadres. Blossom streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website achterlaat, zodanig te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Als u een informatieaanvraag of anderszins contact hebt met Blossom, legt Blossom uw gegevens vast. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Alle aan Blossom verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Blossom aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Verwerkingsregister

Persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van facturatie en aanvragen omgevingsvergunningen. De drive die Blossom Architecture voor dit doel gebruikt voldoet aan de standaard zoals door de wet is gesteld. Blossom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Blossom verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Blossom gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens ten behoeve van facturatie en aanvragen omgevingsvergunningen worden op een veilige wijze bewaard en zijn niet toegankelijk voor personeelsleden van Blossom anders dan de daarvoor geautoriseerde personen.

Aan de wettelijke grondslag voor gegevensverwerking en duur voor het bewaren van gegevens wordt voldaan. Informatie wordt niet gedeeld buiten de EU.

Lezers die Blossom willen verwittigen over misbruik kunnen het contactformulier van de website gebruiken of email sturen naar info@blossomarchitecture.nl.

Procedure datalekken

Bij de constatering van een datalek zal de geautoriseerde persoon het incident registreren via een rapportageformulier. Indien noodzakelijk zullen belanghebbenden worden gewaarschuwd.

Wijzigingen

Blossom is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.