Ontwerpstudie: Zorgvoorziening Luttenberg

Luttenberg

Ontwerpstudie: Zorgvoorziening Luttenberg

Luttenberg

Voor een bestaande recreatieboerderij in Luttenberg maken we een plan om zorgappartementen te maken. Specifiek voor de doelgroep ouderen uit Luttenberg met een ZZP (Zorgzwaartepakket) indicatie 5 of hoger wordt een huiselijke, veilige en vertrouwde leefomgeving gecreëerd. Hiertoe ontwerpen we enkele groepswoningen met in totaal 20 appartementen met aanpalende voorzieningen. Deels in de bestaande bouw en deels in een stukje nieuwbouw. Deze nieuwbouw wordt op natuurlijke wijze geschakeld met de al bestaande volumes. Het uitgangspunt voor het ontwerp is het kunnen bieden van belevingsgerichte zorg. Er zijn besloten groepen voor 6 a 8 bewoners PG en er is plek voor een groep met lichamelijke beperking (ZZP4 niet zijnde WMO).

De gekozen kleinschalige woonvorm biedt de bewoners de mogelijkheid om een goed en prettig leven te leiden en tevens deel uit te blijven maken van de dorpsgemeenschap.

Opdrachtgever

Particulier

Area

ca 1.000 m² bvo

Status

Studie

Werkzaamheden

Ontwerp recreatieboerderij tot zorgappartementen

Opdrachtgever

Particulier

Area

ca 1.000 m² bvo

Status

Studie

Werkzaamheden

Ontwerp recreatieboerderij tot zorgappartementen