Kantoorpand naar woning in Markelo

Markelo

Kantoorpand naar woning in Markelo

Markelo

Voor de Countus locatie aan het Burgemeester de Beaufortplein te Markelo vindt een ontwikkeling plaats om nieuwbouw van appartementen te realiseren. Voor de ontwikkeling wordt rekening gehouden met de bestaande beeldkwaliteit aanwezig in het plangebied en wordt zorg gedragen voor de versterking van de kwaliteiten van deze locatie.

De appartementen worden, om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de bestaande bebouwing, uitgevoerd in materialen die al aanwezig zijn in het plangebied. Zo wordt voor het metselwerk gekozen voor een warme rode/bruine baksteen met lichte en donkere nuances en verticale houten gevelinvulling passend bij het dorpse karakter van Markelo.

Opdrachtgever

Junco B.V.

Area

1.540 m²

Status

Studie

Werkzaamheden

Transformatie van utilitair naar wonen

Opdrachtgever

Junco B.V.

Area

1.540 m²

Status

Studie

Werkzaamheden

Transformatie van utilitair naar wonen