Modern en monumentaal woonboerderij

Verbouw boerderij in buitengebied Dalfsen

In 2015 ontwierp Blossom Architecture voor een monumentale boerderij in het buitengebied van Dalfsen een ‘coachingskeuken’, een woongedeelte op de deel, en een Bed & Breakfast – gelegenheid in het voorhuis . Anderhalf jaar geleden had de familie Nijboer nieuwe plannen voor hun woning: grootschalige verbouw van het voorhuis, zodat dochter en haar gezin er […]

Revitalisering christelijke basisschool Het Mozaïek Zwolle

revitalisering christelijke basisschool Het Mozaïek Zwolle

Prijsvraag Meedoen aan prijsvragen op het gebied van architectuur is heel leuk en spannend, maar ook heel lastig. Je kunt niet sparren, aftasten, aanvoelen waar de behoefte ligt. Je kunt je vaak vele stakeholders niet meenemen in het denkproces. En dat is waar we als circulair architectenbureau juist zo sterk in zijn: die mooie balans […]

Ontwerpstudie: Zorgvoorziening Luttenberg

Voor een bestaande recreatieboerderij in Luttenberg maken we een plan om zorgappartementen te maken. Specifiek voor de doelgroep ouderen uit Luttenberg met een ZZP (Zorgzwaartepakket) indicatie 5 of hoger wordt een huiselijke, veilige en vertrouwde leefomgeving gecreëerd. Hiertoe ontwerpen we enkele groepswoningen met in totaal 20 appartementen met aanpalende voorzieningen. Deels in de bestaande bouw […]

Verduurzaming kantoorpand Openbaar Belang

Blossom Architecture maakt een scenariostudie verduurzaming kantoorpand van Openbaar Belang. Hierin staan doelstellingen met betrekking tot terugdringen van CO² uitstoot en de energievraag van de kantoorvilla. Deze monumentale kantoorvilla heeft op dit moment een energie label F. De output is een matrix met de verschillende scenario’s inclusief kostenindicatie. Op basis van deze matrix kan een […]

Onderzoek en ontwerp: Zorgvoorziening Wilp

Er is onderzocht hoe een kleinschalige zorgvoorzieningen ingepast kan worden in een monumentale T-boerderij met haar villa-achtige voorhuis Huize welgelegen te Wilp. Hiertoe zijn in het voorhuis 7 kamers gedacht met de aanpalende gemeenschappelijke voorziening en de logeerkamer in het achterhuis. De vrije hoogte van de bestaande boerderij kon zo mooi worden ingezet. Met de […]

Interieur stadhuis Wageningen

De Gemeente Wageningen legde een streng eisenpakket neer voor de vernieuwbouw van het stadhuis. Maartje van den Berg maakte een ontwerp voor de innovatieve aanbesteding van het interieur en zocht daarin een plek voor alle bestaande materialen en middelen van het oude stadhuis. Meubilair, balies en kunst: alles werd in het nieuwe ontwerp meegenomen of […]

Haalbaarheidsstudie: van school naar woningen

In Hardenberg stond een oude school leeg en het terrein omheen wordt niet gebruikt. Zonde om het gebouw en het aangrenzende perceel te laten voor wat het was. Daarom maakte Blossom Architecture op eigen initiatief een haalbaarheidsstudie voor het karakteristieke gebouw uit de jaren 30 en het terrein eromheen. We kijken in de studie hoe […]

Kleurhistorisch onderzoek op stations

Verscheidene historische stations zijn in Nederland vernieuwd, maar deze zijn niet compleet zonder eveneens gerenoveerde perronkappen. De kappen vallen ter verantwoording van ProRail die Blossom Architecture vroeg om mee te denken over de vernieuwing. Daarvoor zijn verschillende monumentale kleurhistorische onderzoeken opgezet voor onder andere de stations van Hengelo, Nunspeet, Delfzijl, Venlo, Woerden en Heemstede Aerdenhout. […]