Wageningen wint prijs met interieur

27 juli 2017

Wageningen wint prijs met interieur

27 juli 2017

De gemeente Wageningen wint internationale prijs met interieur (runner up Procura Award).

Dit is een Europese prijs op het gebied van duurzaamheid. De nominatie is toegekend vanwege de duurzame (circulaire) manier waarmee het interieur in het vernieuwde stadhuis is ingekocht. Dit is gebeurd met veel aandacht voor sociale en duurzame inkoopvoorwaarden.

Zo is niet alleen gekeken naar welke grondstoffen gebruikt worden, hoe ze gewonnen worden en of ze kunnen worden hergebruikt, maar ook naar hoe met mensen wordt omgegaan bij het winnen van die grondstof en de productie.

De andere genomineerden voor de award zijn o.a.: Londen, Liverpool en Oslo.

Pionieren

De economie van de toekomst is een circulaire economie. De overheid heeft een grote inkoopmacht die de markt kan veranderen. Als Wageningen hebben we gekozen om te pionieren en daarmee als overheid te investeren in innovatie en de nieuwe groene economie. We hebben naast grondstof en milieu ook de hoogste ambities als het gaat om mensenrechten, die combinatie is uniek. De inrichting van het stadhuis laat zien dat circulair inkopen mogelijk is op vele fronten en dat het niet duurder hoeft te zijn. Belangrijk bewijs en voorbeeld waar we als stad heel trots op mogen zijn.

Hergebruik

Veel van het interieur van het stadhuis is niet nieuw, maar hergebruikt. Een deel van het bestaande interieur wordt opnieuw gebruikt en meegenomen naar het stadhuis.

Daarnaast zijn de balies met afgeschreven klimtouwen uit gymzalen gemaakt, komt de vloerbedekking grotendeels uit een ander gebouw en zijn de bewegwijzeringbordjes gemaakt van populieren uit het Binnenveld. De nieuwe elementen van het interieur zijn onder meer gemaakt van rubberwood. Dit is hout van bomen die geen rubber meer produceren. Deze bomen werden vroeger verbrand, maar krijgen nu een tweede leven als bureaublad of balie.

Delen op:

Email
LinkedIn
Facebook
Twitter