Ontwerpvisie voor het gemeentehuis in Moerdijk

Moerdijk

Ontwerpvisie voor het gemeentehuis in Moerdijk

Moerdijk

Blossom Architecture heeft een ontwerpvisie voor het gemeentehuis Moerdijk ontwikkeld. Hierin staat de ontvangst van de burger centraal.

De centrale hal van het gemeentehuis is het visitekaartje van de gemeente Moerdijk. Daarom is het de ambitie van de gemeente de centrale hal te renoveren en een nieuwe uitstraling te geven die past bij het gewenste hostmanship.

In onze visie krijgen de hal en aanpalende ruimtes met de verschillende functies zoals balies, culturele en maatschappelijke voorzieningen, vergaderen en restaurant een frissere en groene look.

Dienstverleningsconcept

In het dienstverleningsconcept staat de Moerdijker centraal. De nieuwe hal is een plek om te zijn. De akoestiek is er fijn en je voelt je geborgen door toepassing van warme materialen als houten delen en groen. De verlichting is intiem, maar helder.

De receptiefunctie is geïntegreerd met de open publieksbalies. Wat dieper in het gebouw zijn de spreekkamers en de gesloten balies. Deze ruimten kennen een grotere maat van privacy.

De kantoorruimten van de ambtenaren zijn afgescheiden van de hal. Zij hebben hun eigen beschutte plek. Vanuit de open balies en receptiefuncties kunt je de gehele hal overzien. Je ziet wie wat nodig heeft en je maakt gemakkelijk de verbinding met de burger.

Of je hier nu bent als bedrijf, burger of ambtenaar: je voelt je thuis!

Werk- en lunchconcept

De verschillende vormen en richtingen die nu aanwezig zijn in het restaurant, maken de ruimte onnodig druk. We stellen daarom voor de transparantie te vergroten.

Verder denken we aan een uitgiftebuffet met deels losse counters onder de uitkragende vloer van de verdieping. Mogelijk staan een of twee van deze (mobiele) counters ook in de hal. Interieurelementen uit het restaurant komen ook als zitjes voor in de hal. Ze maken in materiaal en sfeer verbinding met de koffiecorner in de hal.

Al met al zijn voor het restaurant een aantal facilitaire zaken leidend: In onze visie wordt de koffiecorner in de hal bevoorraad en eventueel bediend door de restaurant medewerker. Er is direct zicht vanuit balie en restaurant op deze koffiecorner.

Multifunctionaliteit hal

Met losse elementen in de hal is het ook mogelijk verschillende opstellingen te maken. Er is altijd een vast punt dat door alle gebruikers te vinden en te gebruiken is: De koffiebar.

Banken en vitrines kunnen naar wens worden opgenomen in het radiale patroon. Dit zijn losse elementen die het flexibele karakter van de hal vergroten. De hal kan worden gebruikt als ontmoetingsruimte, werkruimte en expositieruimte maar bovenaan staat het contact maken met de burger.

Opdrachtgever

Gemeente Moerdijk

Area

1.850 m2

Status

Studie 2018

Werkzaamheden

Ontwerpvisie voor het gemeentehuis

Opdrachtgever

Gemeente Moerdijk

Area

1.850 m2

Status

Studie 2018

Werkzaamheden

Ontwerpvisie voor het gemeentehuis