Visie voor de energietransitie: Zwolle Stroomt

Zwolle

Visie voor de energietransitie: Zwolle Stroomt

Zwolle

Samen met Hogeschool Windesheim, Arkom Windpower en Studio Willem Blok heeft Blossom Architecture een plan voor de energietransitie in stedelijk gebied: Zwolle Stroomt!

Zwolle Stroomt

Het voorstel zorgt dat de gemeente Zwolle haar doelstelling voor 2025 weet te realiseren. Zwolle Stroomt dicht het gat tussen de gewenste reductie van 205 ton en de geraamde 170 ton CO2-reductie uit de Zwolse energiemix.

De impact van sociale cohesie

Ons voorstel versterkt de beweging in Zwolle om samen; als bewoner, bedrijf, instelling of overheid de transitie naar schone energie te bewerkstelligen. We willen laten zien dat door het sluiten van een energiepact je meer kan bereiken dan de geraamde energiewinst uit wind, zon, opslag of isolatie.

We zetten in op de tendens van de impact van sociale cohesie zoals we dat recentelijk zagen bij de klimaat straat Seringenstraat of bij de initiatieven van blauwvinger energie.

Kansen voor energieopwekking

Voor alle terreinen denken we dat er een grote winst is te behalen door de inzet van middelgrote molens.

Door lokaal energie op te wekken en op te slaan in buurtbatterijen kan het energievraagstuk enorm worden versimpeld. De voorgestelde molens kennen een verticale as. De tiplengte is minder hoog en daardoor is de veiligheid-/ hinderzone mogelijk veel kleiner.

De opbrengst is weliswaar kleiner dan bij een grote molen maar de energie kan meteen lokaal worden gebruikt of opgeslagen. Bovendien kan de contour van deze molens het ikoon van voorbeeldstad Zwolle -Stroomt- worden!

The Collective

Middels de inzet van een buurtcoördinator, inzet van zelfsturende teams en slimme software regisseren en registreren we de inspanningen, kosten en de opbrengsten.

Als deelnemer van The Collective vergroen je je eigen woon- of werkomgeving, draag je bij aan een beter klimaat en ben je een voorbeeld voor de rest van Nederland. Maar bovenal bespaar je op je eigen energierekening (of heb je straks helemaal geen elektriciteitsrekening!).

Lees meer: Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst.

Opdrachtgever

Provincie Overijssel

Area

Status

Prijvraag 2018

Werkzaamheden

Visie voor de energietransitie in stedelijk gebied

Opdrachtgever

Provincie Overijssel

Area

Status

Prijvraag 2018

Werkzaamheden

Visie voor de energietransitie in stedelijk gebied