Duurzaam bouwen: terugverdientijd of meerwaarde?

1 mei 2019

Duurzaam bouwen: terugverdientijd of meerwaarde?

1 mei 2019

Duurzaam bouwen is tegenwoordig een vereiste. De tijd van ongebreidelde groei lijkt voorbij. Meer dan in de voorgaande decennia dwingen de huidige ontwikkelingen ons tot het maken van zorgvuldige afwegingen. Het daagt ons uit te zoeken naar slimme, creatieve oplossingen, voor zowel de korte als de lange termijn.

De keuzes die we vandaag maken hebben gevolgen voor de toekomst. Dat geldt met name bij de huisvesting van instellingen, scholen en bedrijven. Het roept vragen op als:

Sluit ons gebouw nog aan bij de huidige eisen en wensen, hoe beperken we de stijgende energielasten en wat doen we aan de toenemende onderhoudskosten? Moeten we verhuizen, uitbreiden, nieuw bouwen of renoveren?

Minimum eisen zijn verankerd in beleid, aanbestedingsprocedures en bouwvoorschriften. Maar het begrip duurzaamheid omvat veel meer dan alleen het bouwen op zich. Het staat voor een geïntegreerd proces van keuzes en maatregelen. Uiteindelijk gaat het vooral ook om hoe duurzaam het gedrag van de eindgebruiker is.

En wat is de terugverdientijd?

Uitsluitend het argument van energiebesparing is niet de reden waarom je duurzame maatregelen voor je gebouw zou moeten nemen. Als je enige drijfveer is daardoor krijg ik een lagere energie rekening’ dan is dat geen goede basis voor duurzaam bouwen. Duurzaamheid moet je willen. Het is jouw visie op hoe het verder moet. Van daaruit kom je tot een goede oplossing. En als je het dan slim uitvoert, dan levert het wat op, ook financieel.

Het levert veel meer dan geld

In onze projecten zoeken we een samenhangend pakket met duurzame maatregelen bij elkaar. Hierdoor wordt het voor een opdrachtgever interessant om de keuze voor duurzaamheid te maken. Veel maatregelen dragen namelijk pas op langere termijn bij aan kostenbesparing, maar bijvoorbeeld wel aan belevingswaarde, natuur, of woonkwaliteit. Alles bij elkaar kom je dan op een aantrekkelijk voorstel. Het levert veel op, maar het is niet alleen in geld uit te drukken.

Delen op:

Email
LinkedIn
Facebook
Twitter